توجه : فقط کالاهای هم گروه می توانند مقایسه شوند. (حداکثر 5 کالا)
قیمت price ناموجود
گارانتی و پشتیبانی cl_support یکبار گارانتی تعویض رایگان حلقه ها
اقلام همراه cl_attach ندارد
نوع بسته بندی حامل ها cl_package_type آلبوم DVD
تعداد جلد cl_book_count 1
تعداد حلقه cl_dick_count 10
قطع بست cl_package_size
کیفیت بسته بندی cl_package_quality خوب
نوع داده cl_data_type
فرمت فیلم ها cl_film_format
درجه کیفی فیلم cl_film_quality Full HD
کیفیت صدا cl_sound
قابل پخش در cl_play_on
زبان cl_lang فارسی
سال تولید cl_year 96
مدرس cl_teacher مهندس سعید نصیرلو
مدرس مختصر cl_teacher_summary نصیرلو
نوع cl_type اختصاصی
دسته بندی cl_daste مبحثی
تعداد ساعات آموزشی cl_hours_count
متدها و شیوه های آموزشی cl_methods
مباحث تدریس شده cl_teach
تست های حل شده cl_test تست های سال های اخیر کنکور
توضیح اجمالی cl_desc_min
توضیح اضافی cl_desc_max
حلقه ها cl_disc

حلقه ۱ : الکتریسیته ساکن (نیروی کولن + میدان الکتیریکی)
حلقه ۲ : الکتریسیته ساکن ( ادامه میدان و تعادل اونگ)
حلقه ۳ : الکتریسیته ساکن ( چگالی سطحی ، کارو انرزی الکتریکی و اختلاف و پتانسیل ۲ نقطه)
حلقه ۴ : خازن ها ( مفاهیم اولیه به هم بستن ها و نقاط هم پتانسیل)
حلقه ۵ : خازن ها ( اتصال کوتاه و مسائل خازن)
حلقه ۶ : خازن و به هم بستن خازن پر و مقاومت ها ( قانون اهم)
حلقه ۷ : تغییر مقاومت با تا کردن سیم ، تاثیر دما بر مقاومت به هم بستن مقاومت ها و مدار تک باتری و انرژی و توان الکتریکی
حلقه ۸ : توان اسمی + مدار دارای مقاومت درونی و انواع توان ها
حلقه ۹ : مدار تک حلقه و مدار دو حلقه
حلقه ۱۰: ادامه مدار ها و مدار های RC