توجه : فقط کالاهای هم گروه می توانند مقایسه شوند. (حداکثر 5 کالا)
قیمت price ناموجود
گارانتی و پشتیبانی cl_support یکبار گارانتی تعویض رایگان حلقه ها
اقلام همراه cl_attach ندارد
نوع بسته بندی حامل ها cl_package_type آلبوم DVD
تعداد جلد cl_book_count 2
تعداد حلقه cl_dick_count 16
قطع بست cl_package_size 14 × 21/5 × 4
کیفیت بسته بندی cl_package_quality خوب
نوع داده cl_data_type ویدئویی
فرمت فیلم ها cl_film_format VOB
درجه کیفی فیلم cl_film_quality full HD
کیفیت صدا cl_sound خوب
قابل پخش در cl_play_on DVD player
زبان cl_lang فارسی
سال تولید cl_year 96
مدرس cl_teacher مهندس سید مجتبی سادات
مدرس مختصر cl_teacher_summary مهندس سید مجتبی سادات
نوع cl_type اختصاصی
دسته بندی cl_daste آموزش جامع / فصل به فصل
تعداد ساعات آموزشی cl_hours_count 22ساعت
متدها و شیوه های آموزشی cl_methods تدریس مستقیم
مباحث تدریس شده cl_teach فیزیک اتمی - فیزیک هسته ای - موج مکانیکی - صوت - موجهای الکترو مغناطیس تحلیل تست های داخل و خارج کنکورهای سراسری
تست های حل شده cl_test تست های 5 سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور 94
توضیح اجمالی cl_desc_min
توضیح اضافی cl_desc_max
حلقه ها cl_disc

جلد ۱
حلقه ۱- اتمی ۱: بررسی خط به خط کتاب درسی تا الکترون ولت + جمع بندی فرمول ها و قوانین + حل تست
حلقه ۲- اتمی ۲: پدید فتو الکتریک + ناتوانی فیزیک کلاسیک + برسی خط به خط کتاب درسی و فرمول ها + تست فتوالکتریک + برسی مبحث طیف اتمی و مدل های اتمی
حلقه ۳- اتمی ۳: ادامه مبحث طیف اتمی + قوانین و فرمول ها + برسی لیزر + تست های طیف اتمی و مدل اتمی
حلقه ۴- اتمی ۴: حل تست های کنکور سال های اخیر فیزیک اتمی
حلقه ۵- هسته ای ۱: برسی خط به خط کتاب درسی مبحث ساختار هسته (به جز حالت جامد)
حلقه ۶- هسته ای ۲:تست های کنکور سال های اخیر ساختار هسته مشترک رشته های ریاضی و تجربی + برسی فیزیک حالت جامد و حل تست های کنکور سال های اخیر این مبحث (ویژه رشته ریاضی)
حلقه ۷- موج مکانیکی ۱: مفاهیم و قوانین اولیه + تست + تابع موج + تست + فاز موج + تست
حلقه ۸- موج مکانیکی ۲: اختلاف فاز دو نقطه + تست + جهت حرکت یک نقطه + تست + نقش موج + تست
حلقه ۹- موج مکانیکی ۳: انتشار موج در ۲ و ۳ بعد + انرژی موج + بازتاب موج + برهم نهی و موج ایستاده + تست

جلد ۲
حلقه ۱۰- موج مکانیکی ۴: موج ایستاده + تست + تداخل ۲ بعدی + تست + صوت : تعاریف صورت + سرعت و شدت صوت + لوله های صوتی + تست
حلقه ۱۱- صوت: تشدید صوت + تست + شدت صوت + تست + اثر دوپلر (مخصوص رشته ریاضی) + تست های موج مکانیکی در کنکور های سال های اخیر
حلقه ۱۲- موج مغناطیسی: ادامه حل تست های موج مکانیکی در کنکور + موج الکترو مغناطیس : تعاریف اولیه + فرمول ها + آزمایش یانگ + تست های موج الکترومغناطیس در کنکور سال های اخیر
حلقه ۱۳- تست ۹۵ – ۱: تحلیل سوالات کنکور ۹۵ داخل کشور
حلقه ۱۴- تست ۹۵ – ۲: تحلیل سوالات کنکور ۹۵ داخل کشور
حلقه ۱۵- تست ۹۵ – ۳ : تحلیل سوالات کنکور ۹۵ خارج از کشور
حلقه ۱۶- تست ۹۵ – ۴ : تحلیل سوالات کنکور ۹۵ خارج از کشور