توجه : فقط کالاهای هم گروه می توانند مقایسه شوند. (حداکثر 5 کالا)
قیمت price ناموجود
گارانتی و پشتیبانی cl_support یکبار گارانتی تعویض رایگان حلقه ها
اقلام همراه cl_attach ندارد
نوع بسته بندی حامل ها cl_package_type آلبوم DVD
تعداد جلد cl_book_count 1
تعداد حلقه cl_dick_count 14
قطع بست cl_package_size
کیفیت بسته بندی cl_package_quality خوب
نوع داده cl_data_type ویدیوئی
فرمت فیلم ها cl_film_format VOB
درجه کیفی فیلم cl_film_quality Full HD
کیفیت صدا cl_sound خوب
قابل پخش در cl_play_on pc - laptop-DVD
زبان cl_lang فارسی
سال تولید cl_year 96
مدرس cl_teacher دکتر علی محمد عمارلو
مدرس مختصر cl_teacher_summary عمارلو
نوع cl_type اختصاصی
دسته بندی cl_daste مبحثی
تعداد ساعات آموزشی cl_hours_count
متدها و شیوه های آموزشی cl_methods
مباحث تدریس شده cl_teach
تست های حل شده cl_test تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد
توضیح اجمالی cl_desc_min
توضیح اضافی cl_desc_max
حلقه ها cl_disc

حلقه ۱- فصل ۱ : پروتئین سازی تا سر نقش نوکلئیک اسید ها در سلول + تست 
حلقه ۲ - فصل ۱ : تا سر ترجمه
حلقه ۳ - فصل ۱ : تا سر نحوه تنظیم اپران تک + تست 
حلقه ۴ - فصل ۱ : اتمام فصل + فصل ۲ : تکنولوژی زیستی تا سر مراحل استخراج ژن + تست 
حلقه ۵ - فصل ۲ : اتمام فصل + تست 
حلقه ۶ - فصل ۳ : گسترش حیات 
حلقه ۷ - فصل ۴ : نطریه حیات 
حلقه ۸ - فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای آمیزش همسان پسندانه
حلقه ۹ - فصل۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای گراسینگ آور 
حلقه ۱۰ - فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای عوامل تغییر دهنده ساختار ژنی جمعیت ها 
حلقه ۱۱- فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای عوامل کاهنده جمعیت 
حلقه ۱۲- فصل ۵ : اتمام فصل
حلقه ۱۳- مقدمه