توجه : فقط کالاهای هم گروه می توانند مقایسه شوند. (حداکثر 5 کالا)
قیمت price ناموجود
گارانتی و پشتیبانی cl_support یکبار گارانتی تعویض رایگان حلقه ها
اقلام همراه cl_attach ندارد
نوع بسته بندی حامل ها cl_package_type آلبوم DVD
تعداد جلد cl_book_count 1
تعداد حلقه cl_dick_count 11
قطع بست cl_package_size
کیفیت بسته بندی cl_package_quality خوب
نوع داده cl_data_type ویدیوئی
فرمت فیلم ها cl_film_format VOB
درجه کیفی فیلم cl_film_quality Full HD
کیفیت صدا cl_sound خوب
قابل پخش در cl_play_on pc - laptop-DVD
زبان cl_lang فارسی
سال تولید cl_year 96
مدرس cl_teacher دکتر پدرام فرهادیان
مدرس مختصر cl_teacher_summary فرهادیان
نوع cl_type اختصاصی
دسته بندی cl_daste مبحثی
تعداد ساعات آموزشی cl_hours_count
متدها و شیوه های آموزشی cl_methods
مباحث تدریس شده cl_teach
تست های حل شده cl_test تست های سال های اخیر کنکور
توضیح اجمالی cl_desc_min
توضیح اضافی cl_desc_max
حلقه ها cl_disc

حلقه ۱- مقدمه + فصل ۱ : مولکول های زیستی + بخشی از فصل ۲ : سفری به درون سلول تا سر سانتریول 
حلقه ۲- ادامه فصل ۲ تا سر اندامک ریبوزوم 
حلقه ۳- ادامه فصل ۲ تا انتها + بخشی از فصل ۳ : سفری در دنیای جانداران + دوره ی کلروپلاست 
حلقه ۴- ادامه دوره کلروپلاست + دوره میتوکندری + بخش گیاهی فصل ۳ + بخشی از فصل۴ (گوارش) تا سر گوارش جانوران 
حلقه ۵- ادامه فصل ۴ :گوارش تا سر صفرا 
حلقه ۶- ادامه فصل ۴ تا انتها + فصل ۵ :تنفس
حلقه ۷- فصل ۶ : گردش مواد تا سر دریچه های قلب 
حلقه ۸- فصل ۶ : تا سر گلبول های سفید خون 
حلقه ۹- فصل ۶ : ادامه 
حلقه ۱۰- فصل ۷ : تنظیم محیط داخلی و خارجی مواد + فصل ۸ : تا سر پرواز 
حلقه ۱۱- فصل ۸